Prezentacja oferty edukacyjnej, spotkanie z gośćmi specjalnymi oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowaliśmy dla zwiedzających. Zapraszamy już 29 lutego br.

Uwaga! Z dniem 14 lutego, ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń grup zorganizowanych, jesteśmy zmuszeni zamknąć listę dla wycieczek! Decyzja ta jest podyktowana przepisami bezpieczeństwa jednostki wojskowej. Jednocześnie informujemy, że osoby indywidualne wchodzą zgodnie z podanymi wytycznymi – max do godz. 13.00 (czas zwiedzania wynosi ok. 3h).

Prezentacja oferty edukacyjnej, spotkanie z gośćmi specjalnymi oraz pokazy sprzętu szkoleniowego – to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowaliśmy dla uczestników Dnia Otwartego LAW! Zapraszamy już 29 lutego 2024 r.
Na wszystkich zwiedzających czekamy od godziny 8:00.

Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne zgłaszają się do organizatora przy biurze przepustek bramy głównej Jednostki Wojskowej przy ul. Lotników Polskich.

Informujemy, iż w przypadku grup zorganizowanych (min. 10 osób) akademia prosi o wcześniejsze zgłoszenie grupy na adres e-mail: szkola.orlat@law.mil.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego 2024 r. Prosimy o podanie liczby uczestników wraz z opiekunem grupy i numerem kontaktowym oraz informacje o pojeździe wjeżdżającym na teren szkoły: marka, model, numer rejestracyjny.

Organizator będzie kontaktował się z przedstawicielami grup zorganizowanych w celu ustalenia konkretnej godziny przyjazdu.

Ważne: Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów grup zorganizowanych ze względu na bardzo duże zainteresowanie.

Osoby indywidualne będą formowane w grupy przy biurze przepustek przez organizatora i wpuszczane, co ok. 30 minut. Każdej grupie zostanie przydzielony opiekun.

Dla Uczestników Dnia Otwartego LAW przygotowaliśmy wyselekcjonowany program zwiedzania. Wśród atrakcji znajdą się m.in.: symulatory lotów m.in. DA-40/42, SW4 „Puszczyk”, urządzenie treningowe do nauki katapultowania oraz symulator skoków spadochronowych. Odwiedzający będą mogli również obejrzeć flotę powietrzną „Szkoły Orląt”.

Dni Otwarte Lotniczej Akademii Wojskowej skierowane są przede wszystkim dla kandydatów na studia wojskowe i cywilne oraz pasjonatów lotnictwa i przyjaciół naszej uczelni, którzy chcieliby poznać od środka legendarną „Szkołę Orląt”.W związku z obowiązującymi przepisami na teren jednostki mogą wejść tylko osoby posiadające obywatelstwo polskie.

PROGRAM

DNIA OTWARTEGO LAW

7.30 – 15:30 – Zwiedzanie uczelni według planu zwiedzania

8.00 -15.00 – Klub Uczelniany 
– Wystawa stoiska promocyjno-informacyjnego LAW, stoisk informacyjnych kół naukowych, wystawa statyczna BSP oraz biura współpracy międzynarodowej

9:00 – Klub Uczelniany 

– Otwarcie „Dnia Otwartego” przez Rektora-Komendanta LAW

– Prezentacja oferty edukacyjnej LAW i procesu rekrutacji

10.00 – Klub Uczelniany

– Spotkanie z gościem specjalnym

12.00 – Klub Uczelniany

– Prezentacja oferty edukacyjnej LAW i procesu rekrutacji

Plan zwiedzania:

1. Akademik Bielik

2. Klub Uczelniany:

– Wystawa stoisk: LAW, BSP, BWM, koła naukowe

3. Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego:

– Symulator przeciwlotniczych zestawów rakietowych

– Symulator VR obsługi przedlotowej Airbusa A321

4. Biblioteka 

– czytelnia

5. Wydział Lotnictwa

– Sala historyczna (Biblioteka)

6. Centrum Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego

– Symulator Kontroli Ruchu Lotniczego

7. Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego

– Symulator DA 40/42  

– Symulatory selekcjoner „F16”

– Symulator ALX

– Symulator SW-4 „PUSZCZYK”

– Symulator spadochronowy i symulator katapultowania

– Symulator dezorientacji przestrzennej

8. Wydział Lotnictwa

– Laboratorium Napędów Lotniczych

– Tunel aerodynamiczny

9. Akademickie Centrum Sportu

– Lotnicze gimnastyczne przyrządy specjalne

10. Instytut Logistyki i Transportu

– Skaner rentgenowski

– Bramka do wykrycia metalu

11. Akademickie Centrum Sportu

– Sale gimnastyczne

12. Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego

– Hangar LAW, APRON GA

 


REGULAMIN

DNIA OTWARTEGO LAW


Regulamin Dni Otwartych Lotniczej Akademii Wojskowej obowiązuje wszystkich odwiedzających teren Uczelni w dniu 29 lutego 2024 r. Prosimy o zapoznanie się wszystkich uczestników z poniższymi zasadami zwiedzania LAW.  

 

1.    W trakcie Dnia Otwartego LAW zwiedzający poruszają się wyłącznie w formie grup zorganizowanych. Każda z grup będzie oprowadzana przez wyznaczonych do tego celu podchorążych i studentów.

2.    Zbiórka grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych, którzy chcą zwiedzić Uczelnię, proszona jest o przybycie pod bramę główną Jednostki Wojskowej
nr 4929 na Biuro Przepustek, ul. Lotników Polskich.

3.    Każda z grup zorganizowanych, która zgłosiła wcześniej swoje uczestnictwo, proszona jest o przybycie pod bramę główną jednostki wojskowej ok. 10 min wcześniej przed planowaną godziną zwiedzania. Wcześniejsze przybycie pozwoli na sprawne przekierowanie autokaru na wyznaczony w tym dniu parking.

4.    Osoby indywidualne będą wpuszczane po zebraniu się 20-30 osób. Maksymalny czas oczekiwania na zebranie się grupy będzie wynosił 30 minut. Po tym czasie czekające osoby zostaną oprowadzone nawet, jeśli nie uzbiera się wymagana liczba zwiedzających. W przypadku bardzo małej liczby osób indywidualnych, które chcą zwiedzić LAW, zostaną dołączone do innych grup zorganizowanych.

5.    Członkowie grup mają obowiązek płynnego przemieszczania się po trasie zwiedzania bez samodzielnego oddzielania się od grupy, jak również przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za oprowadzenie grupy
po terenie Uczelni.

6.    W momencie prezentacji zasad działania symulatorów, systemów szkoleniowych czy obiektów latających zwiedzający powinni zachować szczególną ostrożność oraz powstrzymać się od nadmiernego hałasu, gdyż w tym dniu jak w każdym innym będą odbywały się zajęcia programowe.

7.    Podczas prezentacji floty powietrznej w hangarze zabrania się dotykania maszyn.

8.    Zakazuje się fotografowania i filmowania na zewnątrz i wewnątrz budynków znajdujących się na terenie garnizonu oraz ścisłego terenu lotniska.

9.    Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren garnizonu broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz urządzeń i przedmiotów latających np. dron, balon, latawiec.

10. Każda z grup zorganizowanych zostanie doprowadzona przez jej opiekunów
na parking docelowy, na którym powinien oczekiwać autokar, następnie opuszczą teren jednostki.

11. W razie wypadku wymagającego opieki medycznej, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie faktu do opiekuna grupy.

12. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować opuszczenie terenu Uczelni.

info: Lotnicza Akademia Wojskowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *