Fot. UM Dęblin

Zawiadamiam, iż zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 22 kwietnia 2024 r., I sesja IX kadencji Rady Miasta Dęblin została zwołana i odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 9:00 w sali ślubów Ratusza Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, według następującego porządku:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenie ślubowania przez burmistrza według treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawyo samorządzie gminnym.
  5. Przyjęcie ewentualnego porządku dalszych obrad.

Z upoważnienia
Komisarza Wyborczego w Lublinie III

 Burmistrz Miasta Dęblin
mgr Beata Siedlecka

Źródło: bip.um.deblin.pl