Fot. UM Dęblin

dniu 20 maja 2024 r., o godz. 11:30 w sali nr 1 Ratusza Miasta (ul. Rynek 12) odbędzie się wspólnie posiedzenie komisji Rady Miasta.

Porządek obrad:

  1. Omówienie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Dęblin w 2023 roku – zadawanie pytań i wysłuchiwanie odpowiedzi.
  2. Wypracowanie opinii przez poszczególne komisje Rady dla Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu.
  3. Sprawy różne.


W dniu 23 maja 2024 r., o godz. 12:00 w sali nr 1 Ratusza Miasta (ul. Rynek 12) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Komisją Rewizyjną.

Porządek obrad:

  1. Wysłuchanie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień Burmistrza Miasta odnośnie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok.
  2. Wypracowanie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu w sprawie sprawozdań z realizacji budżetu w 2023 r.


W dniu 23 maja 2024 r., o godz. 13.00 w sali nr 1 Ratusza Miasta (ul. Rynek 12) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Porządek obrad:

  1. Wypracowanie opinii przez Komisję Rewizyjną odnośnie realizacji budżetu w 2023 r. i podjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
  2. Sprawy różne.