Fot. KPP Ryki

W Twierdzy Dęblin odbyło się wspólne szkolenie żołnierzy Patrolu Saperskiego z Jednostki Wojskowej 3248  z Dęblina z ryckimi i puławskimi policjantami.

Funkcjonariusze pogłębili swoją wiedzę z zakresu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. W przypadku ujawnienia niewybuchów to policyjni pirotechnicy dokonują wstępnej oceny znaleziska i decydują o metodzie zabezpieczenia terenu.

W trakcie szkolenia saperzy omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa obchodzenia się z przedmiotami wybuchowymi i obowiązującymi zasadami zabezpieczania obszaru, na którym takie przedmioty zostały ujawnione. Ostatnia część prelekcji poświęcona została zapoznaniu funkcjonariuszy ze spotykanymi rodzajami przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz ze skutkami ich neutralizacji.

W dalszej części szkolenia policjanci mieli okazję zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu Patrolu Saperskiego z Dęblina. Największe zainteresowanie budził pokaz możliwości robota patrolowo-przenośnego wykorzystywany do podejmowania niebezpiecznych przedmiotów.

Szkolenie miało na celu podnoszenie kompetencji i stanu wiedzy policjantów. Wieloletnia współpraca policjantów z saperami owocuje profesjonalnym i przede wszystkim bezpiecznym realizowaniem przez nich zadań. Tego typu szkolenia umożliwiają także wymianę wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń związanych z pracą pirotechnika i sapera.

Na zakończenie szkolenia żołnierze przedstawili historię Twierdzy Dęblin i zebrane eksponaty w izbie pamięci.

aspirant Łukasz Filipek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *