Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.e-deblin.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SILVERKOM (08-530) Bankowa 17 skr. poczt. nr 10 , NIP 5060113035 Dęblin
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: admin@e-deblin.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl
 2. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:

10. Polityka prywatności Fanpage Facebook

§1 Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z obserwowaniem przez Ciebie fanpage E-deblin w portalu społecznościowym Facebook oraz dodawaniem komentarzy do publikowanych przez nas treści bądź wchodzeniem przez Ciebie w interakcję z nami za pośrednictwem Serwisu Facebook w inny sposób (np. gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio w aplikacji Messenger) jest SILVERKOM (08-530) Bankowa 17 skr. poczt. nr 10 , NIP 5060113035 Dęblin (dalej jako: „Administrator”).

W związku z posiadaniem przez Ciebie konta w Serwisie Facebook, współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego przez nas fanpage jest również odpowiedni Serwis (spółka Meta Platforms Ireland Limited). To oznacza, że Administrator oraz dany Serwis wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z podejmowanymi przez Ciebie działaniami związanymi z obserwowaniem naszego konta lub innej Twojej aktywności, która wiąże się z naszym fanpage. Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi platformami internetowymi i aplikacjami, które należą do ich grupy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez właściciela Serwisów znajdziesz tutaj:

§2 Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

1. Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie, kiedy obserwujesz nasz fanpage, kontaktujesz się z nami poprzez portal społecznościowy, dodajesz komentarze pod naszymi postami, bądź w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję.

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z posiadanym przez Ciebie kontem w Serwisie Facebook oraz Twoją aktywnością. Przetwarzamy informacje o Tobie które są udostępnione przez Ciebie jako dane publiczne. W szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia publicznie dostępne), dane przekazane w ramach bezpośredniego kontaktu.
W związku z korzystaniem przez nas z funkcji analitycznych oferowanych przez Serwisy, przetwarzamy także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasz profil, jak również odbiorców naszych reklam – informacje te nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO, ale informujemy Cię o naszej aktywności w tym zakresie dla zachowania pełnej przejrzystości naszego działania.

3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

 • administrowania i obsługi strony Administratora w Serwisie, w tym między innymi w celu udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze czy posty, jak również w ramach zarządzania nad treściami, które są publikowane w danym portalu, a dodatkowo także w celu informowania użytkowników platformy Facebook lub Instagram o prowadzonej przez nas działalności, promowaniu organizowanych przez nas wydarzeń czy usług i produktów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zarządzaniu i obsłudze prowadzonego fanpage, w tym w ramach przedstawiania profilu działalności Administratora użytkownikom Serwisów;
 • obsługa wiadomości kierowanych do Administratora za pośrednictwem aplikacji Messenger lub dedykowanych formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na otrzymywaniu i odpowiadaniu na zapytania użytkowników kontaktujących się z Administratorem;
 • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na obronie lub realizacji naszych praw, jak również dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników.
  W ramach prowadzonej za pośrednictwem portalu Facebook oraz Instagram działalności Administrator korzysta z narzędzia Facebook Lead Ads, który służy do kierowania reklam do zdefiniowanej przez Administratora grupy odbiorców. Takie działanie nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, gdyż parametry (cechy) grup odbiorców, jakie wybiera Administrator, nie pozwalają nam na Twoją identyfikację (mogą to być ogólne kategorie takie jak wiek odbiorców czy ich lokalizacja, ale bez danych pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację konkretnych użytkowników).

§3 Podawanie swoich danych

 1. Podanie Twoich danych osobowych w ramach korzystania przez Ciebie z fanpage jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcjonalności, takich jak możliwość bezpośredniego skontaktowania się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger.

§4 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane

 1. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 w szczególności przez czas, w jakim jesteś użytkownikiem naszego fanpage, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
  Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami i/lub przestać nas obserwować i/lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

§5 Ujawnienie danych

 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest administrator portalu Facebook oraz jego użytkownicy. W niektórych przypadkach, gdy okaże się to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

2. Administrator nie planuje przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w zakresie innym, niż wynikający z transgranicznego przepływu danych w ramach Serwisów. Wskazujemy, że portal Facebook oraz platforma Instagram mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez te podmioty w ich politykach prywatności.

3. Posiadają Ci prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
  Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy:admin@e-debllin.pl. Administrator będzie realizował Twoje żądania w zakresie, w jakim pozwalają nam na to warunki techniczne Serwisów (np. w zakresie usuwania Twoich komentarzy).

4. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.