Fot. rykipowiat

Powiat Rycki w grudniu 2020 r., przejął część dawnej drogi wojewódzkiej nr 801 przebiegającej przez Stężycę i obecnie jest to droga powiatowa Nawierzchnia przejętej drogi była w katastrofalnym stanie.

Zarząd Powiatu Ryckiego od razu podjął działania zmierzające do przebudowy tej drogi. Ze względu na duże koszty podzielono inwestycję na etapy. W 2021 r., zrealizowano I etap. Od osiedla wielorodzinnego w Stężycy do centrum miejscowości. Inwestycja obejmowała remont istniejącej nawierzchni, umocnienie poboczy, budowę zatoki autobusowej przy wjeździe do jednostki wojskowej, budowę stanowisk postojowych, budowę i przebudowę chodników zjazdów publicznych i indywidualnych. 

W roku 2022 r. projektowano kolejny etap inwestycji. Od maja 2023 r. Powiat rycki kontynuuje przebudowę tej drogi. Roboty, które zostały wykonane w roku ubiegłym były kluczowe dla rozwiązania problemu, który od lat utrudniał życie mieszkancom czyli braku odprowadzenia wody z drogi. Od lat po opadach deszczu na drodze zbierała się woda, która tworzyła niebezpieczne rozlewisko. Obecnie, po zimowej przerwie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., kontynuuje roboty budowlane w Stężycy. 

Przypomnijmy, w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1448L w Stężycy zostaną wykonane oprócz budowy kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia, przebruk istniejących chodników, oznakowanie poziome i pionowe.

Co ważne, zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap II” w ramach którego przebudowujemy drogi w miejscowości Stężyca oraz Janopol uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.942.500,00 zł. Koszt robót budowlanych to 6.693.846,40 zł brutto. 

źrodło; rykipowiat