Policja poinformowała nas …

W dniu 23 lutego 2024 roku w Komisariacie Policji w Dęblinie, przyjęto skargę o przestępstwie ściganym z oskarżenia prywatnego dot. naruszenia nietykalności cielesnej jaka miała mieć w Urzędzie Miasta w Dęblinie. Powyższa skarga została przekazana do Sądu Rejonowego w Rykach, celem przeprowadzenia postepowania


asp. Łukasz Filipek