„Twoja krew – darem życia” to już kolejna lokalna Akcja Honorowego Krwiodawstwa, która odbyła się 6 marca 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

Inicjatywa ta wzbudziła jak zwykle duże zainteresowanie. Również tym razem nie zawiedli uczniowie, absolwenci szkoły oraz mieszkańcy miasta. Wszyscy udowodnili, że warto pomagać, że oddawanie krwi jest szlachetnym i bezinteresownym niesieniem pomocy, darem życia.

Dzięki sprawnej obsłudze medycznej w czasie trwania akcji zarejestrowano aż 56 osób, w tym 29 po raz pierwszy. Łącznie krew oddały 44 osoby,  to pozwoliło uzyskać blisko 20 litrów krwi! To niebywałe osiągnięcie.

Serdecznie dziękujemy personelowi medycznemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie całego przedsięwzięcia oraz wszystkim pomagającym w przygotowaniu akcji.

Dziękujemy wszystkim honorowym krwiodawcom za zaangażowanie i za ogromny dar serca!

Koordynator akcji: Agata Aleksiewicz

tekst/foto- ZSZ nr 2 Dęblin