Fot. UM Dęblin

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 rozpoczęła się I sesja nowo zaprzysiężonych Radnych Miasta Dęblin oraz Burmistrza.

Przewodniczącym Rady Miasta nowej IX kadencji został Tomek MIkusek

Z-cą Renata Grążka oraz Kamil Kopeć.

Zostały powołane także Komisje stałe a przewodniczącymi zostali:

Komisja Rewizyjna- Przewodniczący Grzegorz Janaszek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- Przewodnicząca Edyta Jaroszyk

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu- Przewodnicząca Paulina Wojtaś

Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego- Przewodnicząca Renata Mikusek

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej- Przewodnicząca Agnieszka Bazyluk

Komisja Zdrowia i Problematyki Socjalnej- Przewodnicząca Ewelina Kopeć

Fot: UM Dęblin