For. rykipowiat

W dniu 25 marca 2024r. odbyła się uroczysta, sto druga, sesja Rady Powiatu Ryckiego.

Poza ustalonym porządkiem obrad była ona okazją do podsumowań, ze względu na zbliżające się zakończenie VI Kadencji Rady Powiatu. Swoją obecnością zaszczycili zgromadzenie liczni goście, w tym Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michał Moskal, Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek, Zastępca Burmistrza Marek Jóźwik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach Ryszard Bieńczyk, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach Krzysztof Morawski, Zastępca Komendanta Policji w Rykach Nadkomisarz  Łukasz Walo, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach Piotr Kienig oraz dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych Powiatu Ryckiego. Na sesji pojawili się również pracownicy Szpitala Powiatowego w Rykach, którzy zwrócili się do Starosty Ryckiego Dariusza Szczygielskiego oraz Rady Powiatu ze słowami uznania i podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w rozwój placówki medycznej. 

Zbliżające się zakończenie VI Kadencji Rady Powiatu było również okazją do wyrażenia podziękowania i uznania dla Zarządu Powiatu i Radnych. Ich ciężka praca i oddanie w służbie społeczności lokalnej pozwoliły na zrealizowanie licznych celów i inicjatyw, które przyczyniły się znacząco do rozwoju Powiatu Ryckiego. 

Autor: Ewa Urban