Fot. KPP Ryki

Przedwczoraj  w Komendzie Powiatowej Policji w Rykach odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy ryckich policjantów. W odprawie wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk, kadra kierownicza ryckiej jednostki jak też zaproszeni goście. Była to doskonała okazja do podsumowań, podziękowań i wskazania kolejnych założeń i przedsięwzięć do realizacji w 2024 roku.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowany został miniony rok pracy ryckich policjantów. W naradzie uczestniczyli: I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk , Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula  wraz z kadrą kierowniczą oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Rycki Pani  Monika Kośmińska, Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka,  Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski, Wójt Gminy Ułęż Pani Barbara Pawlak , Wójt Gminy Nowodwór Pan Zenon Piotrowski, Wójt Gminy Stężyca Pan Zbigniew Chlaściak oraz Prokurator Rejonowy w Rykach Pan Damian Petruk. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli związków zawodowych policjantów  i pracowników cywilnych. Uczestniczyli w niej policjanci i pracownicy ryckiej komendy i dęblińskiego komisariatu.

W pierwszej kolejności  Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula, podsumował rok pracy policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego odnosząc się do poziomu uzyskanych wyników w porównaniu do lat ubiegłych. Dalsza część odprawy dotyczyła pracy policjantów pionu kryminalnego. Tę tematykę referował  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach nadkomisarz Łukasz Walo, który omówił wyniki osiągane w poszczególnych kategoriach podkreślając wysoki poziom wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie.

Podsumowując odprawę głos zabrał I Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk, który  złożył podziękowania za osiągnięte wyniki oraz wysoki poziom pracy ryckich  mundurowych i pracowników cywilnych, które przekładają się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Podziękował też zaproszonym gościom za tak ważną współpracę i pomoc w realizacji naszych ustawowych obowiązków.

Na zakończenie głos  zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za profesjonalną służbę, współpracę i realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu ryckiego. 

aspirant Łukasz Filipek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *