22 lutego klasa 2a liceum wraz z opiekunami odwiedziła stolicę. Pierwszym punktem naszej wycieczki było POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. Dla uczestników była to niespodzianka.

Poszczególne galerie cieszyły się zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Wystawy przyciągają zwiedzających atrakcyjnością oraz interaktywnymi rekwizytami. Byliśmy uczestnikami żywej lekcji historii dotyczącej obyczajów, tradycji oraz kultury mniejszości narodowej, która od czasów średniowiecza po współczesność tworzyła z Polakami sąsiedzkie relacje. Szczególnie podobały nam się ekspozycje poświęcone życiu mniejszości żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Z muzeum przemieściliśmy się na ul. Wiejską, gdzie znajduje się budynek, w którym ważą się losy wszystkich Polaków. Pomysłodawcą wizyty w Sejmie był nauczyciel historii Roman Bytniewski. Zwiedzanie gmachu możliwe było po zgłoszeniu i wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią sejmową. Oprócz tradycyjnego zwiedzania trafiliśmy na głosowania, podczas których sala była zapełniona niemalże w 100%. Na galerii spędziliśmy około godziny , byliśmy także świadkami głosowań. Tego dnia były liczne posiedzenia, dlatego – choć mieliśmy się spotkać z kilkoma politykami – udało nam się porozmawiać z posłem Michałem Krawczykiem, który opowiedział o swojej pracy w komisjach, zainteresowaniach i motywował młodzież do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Po spotkaniu z posłem z Lubelszczyzny udaliśmy się na dalsze zwiedzanie z panią przewodnik. Wizyta w Sejmie to kreowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, które – być może w przyszłości – będzie miało wpływ na losy państwa. Ta lekcja przypadła do gustu naszej młodzieży, która deklarowała, że jeszcze raz wybrałaby się do Sejmu.

Zmęczeni, ale w pełni usatysfakcjonowani wróciliśmy do Dęblina. Dziękujemy za opiekę nauczycielom: Annie Iwanek, R. Bytniewskiemu i W. Jońskiemu. Turystyczne pozdrowienie przesyłamy w stronę BTS w Dęblinie.

Monika Busz