22 czerwca ubiegłego roku, Burmistrz Miasta Dęblin ogłosiła pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż z zasobu gminy Miasto Dęblin, działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4057/6 położonej w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 5b.


Zamówienie to, zostało rozstrzygnięte 28 sierpnia 2023r. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 4 000 000,00zł. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu to kwota 4 040 000,00zł a nabywcą nieruchomości stała się Firma RETAIL INVEST 20 Sp. z o.o.


Tym samym, z uwagi na sprzedaż powyższej działki, targ ma zostać przeniesiony tuż obok tj. w miejsce „obecnego parkingu na żużlu” przy cmentarzu. Aby dostosować plac, Miasto Dęblin ogłosiło przetarg na jego zagospodarowanie.


26 lutego br. Zamawiający MIASTO DĘBLIN dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Krzywej w Dęblinie. Udział w postępowaniu wzięło aż 14 oferentów.
W ubiegły czwartek (29.02.br) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:
„POLTOR” Sp. z o. o.
Cena: 1 694 325,00 zł

Czy wartym było sprzedać tak duży i atrakcyjny teren gdzie za przystosowanie dużo mniejszego placu należy zapłacić prawie połowę otrzymanej kwoty ze sprzedaży?