Fot. ZSO

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 15 P.P. „Wilków” w Dęblinie stypendystami projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” 2023/2024.

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach działania programu „ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół podstawowych klas V-VIII oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy zamieszkują lub uczą się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Wsparcie stypendialne pozwoli zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego, wpłynie na zmniejszanie problemów i barier w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. W tym roku szkolnym przyznano 717 stypendiów uczniom z województwa lubelskiego.

7 marca 2024 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów w ZST w Puławach dla uczniów z obwodu puławskiego.

Wśród beneficjentów znalazło się 5 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. 15 P.P.” Wilków” – Michalina Jędrys (1a) , Marcel Kurek (2a) oraz troje uczniów z klasy 4a – Szymon Flik, Maja Grabowska i Magdalena Pełka. W uroczystości towarzyszyła uczniom nauczycielka ZSO w Dęblinie – Renata Fornal.

Dyplomy stypendialne wręczyli uczniom starosta powiatowy Danuta Smaga i marszałek lubelski Jarosław Stawiarski. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczennic i uczniów ZST w Puławach.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, życzymy im sukcesów w nauce oraz rozwijania pasji z ulubionych dziedzin nauki.

ZSO Dęblin