Fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących Dęblin

Dnia 10 kwietnia 2024 r. w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, których organizatorem był Burmistrz Miasta Dęblin we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rykach.

Celem Turnieju były działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego; propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu; popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu; inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W wyniku eliminacji szkolnych utworzone zostały drużyny danej szkoły reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju (gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim). Eliminacje odbyły się w trzech grupach rywalizacyjnych (I – uczniowie w wieku 10-12 lat; II – uczniowie w wieku 13-15 lat; III – uczniowie szkół specjalnych). Uczestnicy eliminacji pisali test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. Na jego rozwiązanie uczestnicy mieli 40 min.

Klasyfikacja końcowa eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawia się następująco:

• I grupa uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat – drużyna 4 uczestników

I miejsce ​Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dęblinie, drużyna w składzie:

Błachnio Agata, Iwanowska Maja, Nawrotek Kacper, Górka Mikołaj

II miejsce​Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie,

• II grupa uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-15 lat, drużyna 3 uczestników

I miejsce ​Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dęblinie, drużyna w składzie:

Dmowska Natasza, Grabowski Kamil, Nawrotek Rafał

II miejsce ​Szkoła Podstawowa Nr 4 w Dęblinie,

III miejsce ​Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie,

• III grupa szkoły specjalne – drużyna 3 uczestników,

I miejsce ​Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie, drużyna w składzie:

​​Napora Tomasz, Beczek Jan, Boichiuk Oleksander

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, przede wszystkim wysokiego poziomu wiedzy oraz chęci poznania trudnej pracy policjantów.

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie