fot. gov.pl, UMCS

Podczas wizyty w dniu 8 kwietnia br. miało miejsce spotkanie Pana Ministra ze środowiskiem studenckim i doktoranckim z województwa lubelskiego, w tym z delegacją Lotniczej Akademii Wojskowej na czele z Prorektorem ds. kształcenia płk. dr. inż. Andrzejem TRUSKOWSKIM.  Wizyta Pana Ministra w Lublinie odbyła się w ramach cyklu spotkań ze środowiskiem akademickim całej Polski, które realizuje od początku piastowania swojego urzędu. Bezpośrednie spotkanie z Ministrem było doskonałą okazją na przedstawienie opinii i kwestii związanych z całokształtem szeroko pojętej edukacji i aktywności naukowej. Tematy dotyczyły również różnych innych kwestii, takich jak stypendia, formalności związane z edukacją oraz problemy, które korespondują z procesem studiowania np. inflacją przekładającą się na generowanie kosztów życia (wynajem mieszkań, transport i podstawowe usługi). Wyżej wymienione zagadnienia są istotne dla każdego studenta regionu lubelskiego, a tym samym również całej społeczności akademickiej dęblińskiej Uczelni.

https://www.youtube.com/watch?v=3O323d8DxRA

fot. gov.pl, UMCS