Dziś po południu na social mediach Burmistrz Beaty Siedleckiej pojawił się wpis informujący o jej ponownej kandydaturze oraz informacje, które jak wspomina Pani Burmistrz mają przypomnieć mieszkańcom jakie inwestycje zostały zrealizowane ……

” Szanowni Państwo

Drodzy Mieszkańcy Miasta Dęblin

Pragnę Państwa poinformować, iż w nadchodzących wyborach samorządowych będę ubiegała się ponownie o stanowisko Burmistrza Miasta Dęblin. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za dotychczasową współpracę i proszę o wsparcie oraz Wasz głos w nadchodzących wyborach. Głęboko wierzę, że tak jak dotychczas możemy wspólnie kontynuować nasz rozwój dla dobra naszej społeczności.

Ponownie będę ubiegała się o stanowisko startując z utworzonego komitetu wyborczego pod nazwą: Komitet Wyborczy Wyborców Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej. W skrócie KWW Dęblin na Plus Beaty Siedleckiej, którego członkami są mieszkańcy Dęblina wspierający naszą inicjatywę. Niebawem poinformuję Państwa o Programie wyborczym i kandydatach na Radnych w poszczególnych okręgach wyborczych na lata 2024-2029, z którymi zamierzam ten Program realizować.

Wszelkie materiały wyborcze będę publikowała na portalu Facebook na profilu Dęblin na Plus https://www.facebook.com/profile.php?id=100083159327680. Zapraszam do lektury.

Przy tej okazji przedstawię Państwu kilka informacji z ostatnich lat naszego działania. W mijającej kadencji zrealizowaliśmy ważne dla miasta inwestycje ⬇

✅ Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Osiedlu Rycice oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Osiedlu Michalinów.

💵 Łączna wartość 60,8 MLN PLN

✅ Termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej Nr 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3.

💵 Łączna wartość 25,6 MLN PLN

✅ Wymiana oświetlenia ulicznego w mieście na energooszczędne, budowę oświetlenia energooszczędnego w Osiedlu Jagiellońskie, budowa oświetlenia drogowego w ul. Tysiąclecia, w ul. Balonna, w Osiedlu Wiślana, przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Kowalskiego.

💵 Łączna wartość 5,4 MLN PL

✅ Przebudowa dróg i chodników w Osiedlu Jagiellońskie, modernizacja ulic: Śląska, Stara, Nowa i Niecała, budowa zatok parkingowych w Osiedlu Wiślana, modernizacja chodnika przy ul. Pułaskiego, nakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej w Osiedlu Podchorążych, oraz przekazaliśmy środki na inwestycje drogowe dla innych zarządców dróg: modernizacja drogi wojewódzkiej 801 (po starej trasie), z Powiatem Ryckim przebudowa ul. Tysiąclecia oraz odcinka ul. 1 Maja i Stawskiej wraz z rondem oraz modernizacja ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej i przebudowa odcinka ul. Stawskiej.

💵 Łączna wartość 32,04 MLN PLN

✅ Inne zadania: remont budynku MDK, budowa zaplecza szatniowego przy stadionie miejskim, odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW na potrzeby przedszkola specjalnego, modernizacja boisk sportowych przy ZSO i SP Nr 4, modernizacja budynku i obróbka okien dachowych MBP, budowa ogrodzenia ZSO, modernizacja fontanny miejskiej.

💵 Łączna wartość 3,3 MLN PLN

💰 Pomimo, że rok 2024 dopiero się zaczął mamy pozyskane środki w kwocie 19,4 MLN PLN na realizację ważnych dla miasta inwestycji:

📊budowa ul. Matejki i Reja,

📊 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów wraz z modernizacją wyeksploatowanej przepompowni P-5,

📊 remont ul. Bobrowskiej,

📊 zakup autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury do zasilania energią elektryczną,

📊 budowa nowego ogrodzenia oraz oświetlenia drogi dojazdowej do zabytkowego Cmentarza Wojennego „Balonna”

📊 przebudowa ul. Spacerowej w Dęblinie we współpracy z Powiatem Ryckim,

📊 planujemy modernizację i budowę dróg w Osiedlu Michalinów etapami, jak Osiedle Jagiellońskie.

Mam nadzieję, iż okazałam się skuteczna i rzetelna w realizacji swoich dotychczasowych programów wyborczych, a także, że spodoba się Państwu mój kolejny pomysł na rozwój Dęblina na lata 2024-2029 „.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *