Fot. KPP Ryki

20 lutego w Dęblinie  odbyła się debata społeczna zorganizowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Rykach inspektora Kazimierza Kulę oraz podkomisarza Pawła Pielaka w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Tematem debaty było „Bezpieczeństwo osób starszych”. Funkcjonariusze  spotkali się z mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji, aby porozmawiać o bezpieczeństwie. Podczas debaty, która przebiegała pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” uczestnicy spotkania podzielili się spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa oraz problemami z jakimi się borykają.

20 lutego w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Dęblina a w szczególności bezpieczeństwa osób starszych. Spotkanie zorganizował Komendant Powiatowy Policji w Rykach inspektor Kazimierz Kula oraz Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie  podkomisarz Paweł Pielak. Wśród zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panią Moniką Kośmińską Wicestarostą Rycką oraz Panią Beata Siedlecką Burmistrz Miasta Dęblina, Pani  Monika Żmuda Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, pracownicy urzędu miasta, przedstawiciele placówek pomocowych i bankowych, członkowie stowarzyszeń i mieszkańcy Dęblina.

Celem debaty było zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych tej grupy osób wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie rozwiązań problemów uciążliwych oraz zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Uczestnicy przez blisko dwie godziny dyskutowali o metodach działania oszustów, sposobach zabezpieczenia się przed tego rodzaju  przestępstwem oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Podczas debaty przypomniano o funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. W efekcie spotkania wypracowane zostały podstawowe cele, które prowadzić mają do jeszcze efektywniejszej współpracy w zakresie przeciwdziałania oszustwom i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W jego trakcie uczestnicy byli aktywni, chętnie zadawali pytania.

Kontakty z lokalną społecznością są dla funkcjonariuszy okazją do przekazania wiedzy o tym, jak unikać zagrożeń, ale jednocześnie stanowią źródło wiedzy na temat potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa.

aspirant Łukasz Filipek