20 lutego br. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 3. Brygadą Rakietową OP a Lotniczą Akademią Wojskową

Mając na uwadze potencjał edukacyjny i badawczy LAW oraz jej znaczenie dla wszechstronnego i dynamicznego rozwoju potencjału obronnego polskiego nieba Strony zawarły umowę o bilateralnej współpracy. 
Partnerzy porozumienia postanowili współpracować w zakresie: kształcenia żołnierzy, prowadzenia badań naukowych oraz projektów naukowo – badawczych, a także działań promocyjno – informacyjnych.

W trakcie spotkania Dowódca 3.BROP gen. bryg. Sławomir Kojło zaprosił Szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – zastępcę Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego oraz delegację Lotniczej Akademii Wojskowej, na czele z Rektorem-Komendantem LAW gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofem Curem, do zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem wojskowym wykorzystywanym w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej.

fot. 3.BROP