Kategoria: News

Perełka rośnie „historycznie”

Tradycyjnie, corocznie Lubelskie Kuratorium Oświaty organizuje kuratoryjne konkursy przedmiotowe adresowane do uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. O randze konkursu i jego prestiżu najdobitniej świadczy możliwość zwolnienia z części egzaminu…