Perełka rośnie „historycznie”

Tradycyjnie, corocznie Lubelskie Kuratorium Oświaty organizuje kuratoryjne konkursy przedmiotowe adresowane do uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. O randze konkursu i jego prestiżu najdobitniej świadczy możliwość zwolnienia z części egzaminu…

Jasełka w ZSO

Dnia 9 stycznia 2024 r. odbyły się Jasełka przygotowane przez klasy czwarte SP nr 5 pod opieką wychowawców: pani Barbary Grzesik i Elżbiety Smolińskiej-Cieśli oraz przy ogromnym wsparciu pani Barbary…